Home » EPICOH 2016

Accordion

EPICOH 2016

EPICOH 2016

25th Epidemiology on Occupational Health Conference

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА

В периода 4-8.09.2016 г. в Барселона, Испания се проведоха три свързани помежду си конференции под егидата на ICOH (Международна Комисия по Трудова медицина), като основна роля  в организацията имаше Комитета по Епидемиология. От 4-7.09.2016 г. се състоя конференцията по Епидемиология в Трудовата медицина (EPICOH), с тема: “Трудова медицина, Мисли глобално, действай локално”. Научната програма  обхвана всички основни теми от текущи епидемиологични изследвания на професионалното здраве. Темата за насърчаване на връзката между местните изследвания и действия с изследвания и действия в защита на трудово здраве в световен мащаб привлече над 600 участника от цял свят. Свързани с основната тема бяха и другите две конференции: 8-ма Международна конференция по оценка на експозицията в Епидемиологията и практиката (X2016от 6-8.09.2016 г.) и  Международен симпозиум по репродуктивни рискове на работното място (RHICOH 2016 от 5-6.09.2016 г.).

1 2

По време на конференцията се обсъдиха множество теми: респираторните заболявания в трудово-медицинската практика, професионалните мускулно-скелетни смущения, професионалния стрес и менталното здраве, здравето на работещите мигранти, инфекциозните болести, пестицидите, канцерогенезата и професионалните вредности, йонизиращата радиация, химикалите, оценка на експозицията и трудностите при оценка ефекта на множество едновременно действащи фактори, пазара на труда, кардио-метаболитните нарушения и връзката им с условията на труд, активното остаряване, сменната работа, азбестозата, мангановата експозиция и невротоксичните ефекти, професионалните болести и трудовите злополуки, биологичните рискове и заболяванията, свързани с нано-технологиите, генетичните ефекти на различни фактори и перспективите пред обществото.

Катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет София взе активно участие, представена от доклад с презентация и два постера, разглеждаща причините за мускулно-скелетните смущения сред учителите и връзката им с условията на труд.

Постери:

Динамика на извънболничната болестност и заболеваемост от костно-мускулни заболявания в гр. София в периода 2009-2013 г.

М. Табанска , Н.Цачева, К. Любомирова, М. Янчева

    
3 4 5

 7

9 10

Мястото на мускулноскелетните заболявания в практиката на специалистите по Трудова медицина

К. Любомирова , М. Табанска , М. Янчева,  Н.Цачева

11 12 13

 15 16

Презентация:

Мускулноскелетните смущения сред учителите в България,

въпроси и насоки за действие

Н.Цачева, К. Любомирова, М. Табанска, М. Янчева

17  19

20 21

 

 

Skip to toolbar