Home » Членство

Accordion

Членство

Членството в Българското Академично Дружество по Трудова Медицина спомага за прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика и адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация на всички свои членове.

В тази връзка, имаме удоволствието официално да Ви поканим да се присъедините като пълноправен член на нашето дружество.

За да станете член на Българското Академично Дружество по Трудова медицина е необходимо:

  • Да се запознаете с основните цели на дружеството, приети от Общото събрание при учредяването;
  • Да попълните и изпратите заявлението за членство и копие от платежното нареждане за платен членски внос на електронния адрес на дружеството /badtm2014@abv.bg/ или на адрес: Факултет по обществено здраве, катедра Трудова медицина, МУ-София, ул. „Бяло море“ №8, ет. 4, 1527 София.
  • Годишният членски внос е определен в размер на 60 (шестдесет) лева.
  • Членският внос се заплаща с банков превод. Банковата сметка е:

 Първа инвестиционна банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG62FINV91501216202567

 

Заявление за членство в БАДТМ

Skip to toolbar