Home » Новини

Accordion

Новини

>> На 28.09.2021 Евростат публикува статистически доклад за правния статус на COVID-19 като трудова злополука и/или професионална болест на национално ниво, след проучване в целия ЕС, стартирано през ноември 2020 г. Това признаване е определящ фактор при застрахователните случаи – професионалният риск, свързан с COVID-19, е разгледан във всички държави-членки на ЕС.
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-21-005

>> АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

 • Курс за обучение на отговорници по пожарна безопасност на 24 и 25 октомври 2019 г., e-mail: office@solti.bg, website: solti.bg
 • Среща на върха, World Health Summit, 27.10 – 29.10.2019 / Берлин, Германия
 • 12-та Европейска конференция за обществено здраве, 20 – 23 ноември 2019 г., Марсилия, Франция, Изграждане на мостове за солидарност и обществено здраве, такси участие – след 1.09.2019 – € 690 – € 770
 • Награда за проект „Бенет“, £ 10 000 | Отворена до 31 декември 2019 г. – за изследователи в ранната кариера и професионалисти по политика; Тази година въпросът е: „Коя е единствена обществена здравна намеса би била най-ефективна във Великобритания?“ Наградата се присъжда от Института за публична политика на Бенет в Университета в Кеймбридж и се провежда в партньорство със списание Prospect. Целта е да се насърчат изследователите в ранната кариера и професионалистите в политиката да изследват креативни и генеративни решения на наболелия въпрос от обществената политика на нашата ера. bennettinstitute.cam.ac.uk/prize

>> ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 • 22 Световен Конгрес по ЗБУТ, 4-7.10, 2020 | Торонто, Канада, такси ранна регистрация – до края на юни 2020 – $850, https://www.safety2020canada.com/registration/registration/#
 • 16 Световен Конгрес по Обществено здраве, 12 – 17.10.2020, Рим, Италия,  Общественото здраве за бъдещето на човечеството: анализ, застъпничество и действия, резюмета и семинари могат да бъдат представени чрез уебсайта от 1 декември 2019 г. до 1 март 2020 г., такси ранна регистрация – до 30/11/2019 – € 499, https://wcph2020.com/
 • 33-ти международен конгрес по трудова медицина 2021 г. (ICOH 2021), Конгресен и изложбен център в Мелбърн от 21 до 26 март 2021 г., тема „Споделяне на решения в професионалното здраве: на местно, регионално и глобално ниво“, https://www.icoh2021.org/

>> Нов лидер за здраве в Европа
Има нов лидер за здраве в Европа: Стела Кириакидес е член на Комисията за здравеопазване беше представена от Урсула фон дер Лейен. https://eupha.org/repository/advocacy/Le...


>> Ханс Клюге бе избран за нов регионален директор на СЗО Европа


>> ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:  В град Перигю, югозападна Франция има сериозен недостиг на трудови медици. За повече информация (тук).

http://www.inrs.fr/demarche/services-sante-travail/medecin-travail.html


>>Илияна Йотова иска мерки срещу модерните трудови заболявания


>>ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА, ИЗНЕСЕ ВИЗЕПРЕЗИДЕНТЪТ ИЛИЯНА ЙОТОВА (Пълното видео на лекцията е достъпно за членовете на дружеството >>>)


>> Законодателна рамка относно опасните вещества на работното място


>> Защита на работещите лица в условията на основана на онлайн платформи икономика:
преглед на промените в нормативните уредби и политиките в ЕС

С разрастването на електронната икономика възникват нови заплахи за безопасността и здравето при работа (БЗР) Работата за онлайн платформи — труд, който се осъществява през, във или посредством платформи в интернет — се характеризира с широк кръг работни договорености, а именно непостоянна работа, зависима самостоятелна заетост, работа на парче, надомна работа и работа по проекти за краудсорсинг.

В доклада са описани рисковете за БЗР, които могат да възникнат вследствие на работата за онлайн платформи. Разгледани са също трудностите, които електронната икономика поставя пред настоящите регулаторни подходи към БЗР, и са дадени примери за политики и регулаторни усилия, които се прилагат или са в процес на разработване с цел преодоляване на рисковете и трудностите.


>> Прояви в областта на БЗР

1.20th Congress of the International Ergonomics Association – “Working conditions surveys and ergonomics”

Подробности за събитието

ГРАД: Florence

ДЪРЖАВА: Italy

ОРГАНИЗАЦИЯ: EUROFOUND & Belgium FOP

ДАТА: 26/08/2018 – 30/08/2018

2.13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today’s workplace

Подробности за събитието

Location: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL Campus)

ГРАД: Lisbon

ДЪРЖАВА: Portugal

ОРГАНИЗАЦИЯ: EAOHP – European Academy of Occupational Health Psychology

ДАТА: 05/09/2018 – 07/09/2018

3.IOSH Ireland – Presentation of the Healthy Workplaces Campaign on Dangerous Substances

Подробности за събитието

ГРАД: Dublin

ДЪРЖАВА: Ireland

ОРГАНИЗАЦИЯ: IOSH – Institution of Occupational Safety and Health

ДАТА: 06/09/2018

4.EU Presidency Conference “Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions”

Подробности за събитието

ГРАД: Vienna

ДЪРЖАВА: Austria

ОРГАНИЗАЦИЯ: Federal Ministry of Labor Social Health and Consumer Protection

ДАТА: 24/09/2018 – 25/09/2018

5.Human Biomonitoring in Europe – science and policy for healthy citizens

Подробности за събитието

ГРАД: Vienna

ДЪРЖАВА: Austria

ОРГАНИЗАЦИЯ: Federal Ministry of Sustainability and Tourism and European Commission

ДАТА: 28/09/2018

6.112 EXPO – 41st International Exhibition and Conference – Fire & Rescue, Occupational Safety and Health

Подробности за събитието

ГРАД: Belgrade

ДЪРЖАВА: Serbia

ОРГАНИЗАЦИЯ: Ministry of Interior of the Republic of Serbia Sector for Emergency Management and Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs – Occupational Safety and Health Department

ДАТА: 02/10/2018 – 05/10/2018


>> EU-OSHA се присъединява към световната кампания „Визия нула“

EU-OSHA подкрепя световната кампания „Визия нула“ и допринася за разпространението на посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Подходът за превенция „Визия нула“ обединява трите измерения на безопасността, здравето и доброто физическо и психическо състояние на всички нива на работа. Благодарение на своята гъвкавост кампанията „Визия нула“ е от полза за всяко работно място, всяко предприятие и всеки отрасъл във всички региони на света.

Кампанията беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа.

Разгледайте ръководството за „Визия нула“, което включва 7 златни правила и практически списъци за проверка: http://visionzero.global/resources


» Покана за участие в конкурса за награди за добри практики 2018—2019 г.

Четиринадесетото издание на наградите за добри практики в областта на здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) са част от кампанията за 2018—2019 гЗдравословните работни места управляват опасните вещества  и с тях се отличават организации, които управляват активно рисковете, произтичащи от опасни вещества на работното място.

Наградите за добри практики в областта на здравословните работни места се връчват от EU-OSHA в сътрудничество с държавите членки на ЕС, за да се отличат постижения, които представляват изключителен и новаторски принос към безопасността и здравето при работа. Наградите служат и като платформа за обмен и популяризиране на добри практики в цяла Европа.

EU-OSHA вече приема кандидатури за награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.

Журито се интересува от реални примери за иновативно и ефикасно подобрение на БЗР, както и от доказателства за приложимостта в друга работна среда.

Подадените кандидатури ще се обсъдят първо на национално ниво от фокусните точки по време на тристранна оценка. Включените в списъка лауреати от националните селекции ще се включат в общоевропейския подбор.

По-специално за изданието на наградите за 2018—2019 г. се търсят примери, които показват цялостен подход към управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) и реални подобрения по отношение на използването и работата с опасни вещества, които гарантират безопасни и здравословни условия на труд. Освен това независимото тричленно жури търси мерки, които са едновременно устойчиви и приложими в сходен контекст.

EU-OSHA очаква кандидатури от всички заинтересовани организации и физически лица от цяла Европа, както и от посредници като социални партньори, специалисти и професионалисти в областта на безопасността и здравето и консултанти по въпросите на БЗР на работното място.

За повече информация относно надпреварата и крайните срокове за кандидатстване, моля, разгледайте  брошурата „Награди за добри практики“ .

Изтеглете формуляра за кандидатстване.

Всички кандидатури преминават първо през оценка на национално равнище посредством тристранна мрежа. След това подбраните национални победители се номинират за участие в общоевропейския конкурс.

Включете се в кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 


» Наличен е нов видеоклип на кампанията — „Здравословните работни места управляват опасните вещества “ 2018—2019 г. 

В рамките на наскоро стартиралата кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества “ 2018—2019 г. беше създаден нов анимиран видеоклип.

В него се показва по видим и интригуващ начин честото присъствие на опасни вещества на много работни места и в много сектори в Европа, например селското стопанство, производството и строителството. Видеоклипът също поставя акцент върху значението на създаването на култура на превенция на риска  на работното място, като се започне с утвърждаване на оценката на риска за постигане на ефективно управление на опасните вещества.

Видеоклипът има за цел да повиши осведомеността за експозицията на риск, и по-конкретно на определени групи работници със специални потребности , при които рискът може да е по-голям. Това са жени, мигранти, временно наети и млади работници.

Повече информация и материали ще намерите на уебсайта на кампаниятаhttps://healthy-workplaces.eu/bg. 


» Стандарт  за управление на здравето и безопасността ISO 45001

Стандартът  за управление на здравето и безопасността ISO 45001 стартира в световен мащаб на 12 март 2018 г. ISO 45001 е първият глобално разработен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността. Отразява настоящите тенденции и техники за управление на безопасността и в крайна сметка ще замени до 24 национални стандарти за безопасност по света, включително OHSAS 18001. Проектиран, за да помогне на организации от всякакви размери и индустрии, се очаква новият международен стандарт да намали нараняванията и заболяванията на работното място около свят.

Проектиран, за да помогне на организации от всякакви размери и индустрии, се очаква новият международен стандарт да намали нараняванията и заболяванията на работното място по света. Според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ) от 2017 г. на работното място се наблюдават 2,78 милиона смъртни случая. Това означава, че всеки ден близо 7 700 души умират от свързани с работата заболявания или наранявания. Освен това всяка година има 374 милиона нефатални трудови злополуки и заболявания, много от които водят до продължителни отсъствия от работа. Това изобразява трезва картина на съвременното работно място, където работниците могат да понесат сериозни последици.

Организациите, които приемат стандарта, ще трябва да разполагат със системи за управление на безопасността и здравето, които предотвратяват наранявания и лошо здравословно състояние сред работната сила и цялата верига на доставки. ISO 45001 се надява да промени това. Тя предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и използваемо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в страните по света. С помощта на лесна за използване рамка тя може да се прилага както за производствени, така и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им.

Дейвид Смит, председател на проектния комитет ISO / PC 283, който разработи ISO 45001, смята, че новият международен стандарт ще бъде истински играч за промяна на милиони работници: “Надяваме се, че ISO 45001 ще доведе до голяма промяна в практиките на работното място и ще намали трудовите злополуки и заболявания по целия свят. “Новият стандарт ще помогне на организациите да осигурят безопасна и здравословна работна среда за работниците и посетителите, като непрекъснато подобряват работата.
Тъй като ISO 45001 е проектирана да се интегрира с други стандарти на ISO за управление, осигуряваща висока степен на съвместимост с новите версии на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда), предприятията, които вече прилагат стандарт ISO, ако решат да работят по ISO 45001.  Новият стандарт се основава на общите елементи, които се съдържат във всички стандарти на системите за управление на ISO, и използва прост модел “Plan-Do-Check Act” (PDCA), който предоставя рамка за организациите да планират това, което трябва да въведат за да се сведе до минимум рискът от увреждане. Мерките трябва да отговорят на опасенията, които могат да доведат до дългосрочни здравни проблеми и отсъствие от работа, както и тези, които пораждат аварии.https://www.iso.org/home.html


» ФАКУЛТЕТЪТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МУ-СОФИЯ СТАРТИРА  НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТЕПСИЛОН


» В нов анализ във връзка с проучването ESENER-2 се установяват различия в управлението на  безопасността и здравето на работното място

В нов доклад, в който са анализирани констатациите от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2), се прави общ преглед на практиките в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Както се изтъква в доклада, въпреки че традиционните рискове за безопасността на работното място в по-голямата си част се управляват добре в цяла Европа, не може да се каже същото за рисковете за здравето и психосоциалните рискове. Текущите тенденции трябва да бъдат разгърнати, за да се обхванат по-цялостно рисковете за здравето и психосоциалните рискове като част от добрите практики в областта на БЗР.

В доклада се отбелязва, че силната ангажираност на ръководството, представителството на работниците и служителите и наличните финансови и човешки ресурси имат решаващо значение за въвеждането на добри практики за БЗР в предприятията.

В по-големите предприятия и в предприятията от производствения и промишления сектор въвеждането на мерки за управление на БЗР обикновено е по-широко застъпено — дори в тези организации обаче акцентът се поставя основно върху традиционните рисковете за здравето, а не върху здравето или психосоциалните фактори.

В доклада се посочва синергията между настоящата политиката на ЕС и практиката — тя дава възможност да се работи на основата на постигнатото през последните годините и да се затвърдят тези подобрения.

Пълен доклад и резюме от проучването: https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/management-occupational-health-and-safety-european-workplaces/view


» Началото на кампанията „Здравословни работни места“ за 2018-2019 г. наближава

Опасните вещества все още са сериозен проблем, свързан с безопасността и здравето на работното място, който засяга милиони работници в Европа. Но мащаба на експозицията и свързаните рискове често се подценяват или пренебрегват.

Предстоящата кампания на EU-OSHA „Здравословните работни места управляват опасните вещества“  отправя предизвикателство към често срещани погрешни схващания, повишава осведомеността за рисковете и разпространява добри практики и ресурси за ефикасно управление на опасни вещества на работното място.

Кампанията започва на 24.04.2018 г. с участието на стотици партньори, включително нашата тристранна мрежа, съставена от представители на държавните органи, работниците и работодателите.

Можете да изтеглите ръководството, брошурата, постера и презентацията на кампанията във формат PPT на адрес https://healthy-workplaces.eu/ 


» Световен ден на рака — 4 февруари

EU-OSHA  участва  в Пътнaта карта на ЕС за канцерогени, доброволен план за действия с цел повишаване на осведомеността и обмен на добри практики за предотвратяване на рисковете от експозиция на канцерогени на работното място.

Счита се, че ракът е основната причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС. Ясно е, че може да се направи повече за намаляване на броя на случаите на ракови заболявания, свързани с работната среда, и затова на 25 май 2016 г. шест европейски организации подписаха спогодба, задължаваща ги да предприемат доброволна схема за повишаване на осведомеността относно рисковете, възникващи в резултат на експозиции на канцерогени на работното място, и обмен на добри практики.

Партньорите са, както следва:

 • Австрийското Федерално министерство на труда, социалните работи и защитата на потребителите
 • BUSINESSEUROPE (Европейски работодатели)
 • Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
 • Европейската комисия
 • Европейската конфедерация на профсъюзите
 • Нидерландското Министерство на социалните въпроси и заетостта.

Страните, подписали спогодбата, изготвиха пътна карта за схемата, по която ще се работи от 2016 г. до 2019 г. Приканват се да участват държавите членки, социалните партньори, предприятията, научноизследователските организации и други организации в цяла Европа (и дори извън нея).

Някои от дейностите, които следва да бъдат развити и осъществени през трите години на схемата, са, както следва:

 • предоставяне на работодателите на информация за граничните стойности и повишаване на осведомеността на работодателите и работниците относно рисковете от експозиция на канцерогени, по-специално в малките и средните предприятия (МСП);
 • предоставяне на работодателите на информация за методи на оценка на риска и възможни мерки за управление на риска;
 • въздействие върху поведението и културата на работното място;
 • събиране, описване и осигуряване на достъп до определен брой специфични, икономически ефективни добри практики, осъществими в МСП, по отношение на конкретни канцерогенни вещества;
 • държавите членки и организациите се приканват да предложат поемането на функцията на наставници или партньори с водеща роля в конкретна част от схемата за действие, например във връзка със специфична група канцерогени или в даден сектор.

Схемата ще бъде по всяка вероятност от полза по-специално за по-малките предприятия с ограничен опит в добрите практики. Изразява се също така надежда, че по-голямата осведоменост ще доведе до иновации в производствения процес, в резултат на които канцерогенните вещества ще бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.

Шестте организации апелират към всички да предприемат мерки, да прилагат добри практики и да повишават осведомеността за предотвратяване на експозицията на канцерогени.

Концепцията за добри практики следва да се тълкува широко: всички инициативи, които помагат на работниците и работодателите за защита срещу канцерогенни вещества при работа. Примерите включват: техническа оценка, дейности за повишаване на осведомеността, инструменти за оценка на риска, подходи на секторно равнище, мерки за култура на превенцията, сътрудничество между предприятия, сътрудничество между държави членки, научноизследователски институти или икономически сектори и пр.

Организациите се приканват да обявят своите (планирани) инициативи и/или готовността си за сътрудничество с други партньори като част от пътната карта. Очаква се регистрацията да започне след 1 юли 2016 г.

За да заявите своята инициатива, посетете http://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Целта е схемата бързо да стартира и да започне да постига резултати.

ЕU-OSHA съдейства за популяризиране на схемата и ще помага на партньорите да организират ежегодна проява за повишаване на осведомеността и оценка на напредъка. Освен това кампанията на ЕU-OSHA „Здравословни работни места“ през 2018—2019 г. ще бъде посветена на опасните вещества във връзка с пътната карта и нейните цели.

Схемата предвижда програма от действия, в която ще вземат участие председателствата на Съвета на ЕС, като началото ѝ ще съвпадне с председателството на Нидерландия през 2016 г. и ще завърши с това на Австрия през 2019 г.

Научете повече за Световния ден на рака http://www.worldcancerday.org/


» НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ( ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)


Интервю на проф. Цачева на тема Трудовата медицина – съществена част от здравната профилактика (към интервюто)


» П О К А Н А от “Ресурс Системс” ООД

Събитието, организирано съвместно с Факултет по Обществено здраве на МУ-София и Българското академично дружество по Трудова медицина ще се проведе на 09. 11. 2017г. / четвъртък / от 15.00 часа В зала 9 на Факултета по Обществено здраве, МБАЛ „Царица Йоанна“, поликлиничен блок

Теми на семинара:

Защита на тялото и дихателните органи от химични и биологични агенти

Предпазване при работа с цитостатици


» МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
на Факултета по обществено здраве, МУ-София, се проведе на 9-10 октомври 2017 г
Вижте отзвук от конференцията в Здравен навигатор

Подробности от конференцията със снимков материал може да научите от ТУК


Предстои Европейската седмица от 23-27.10.2017 г., в рамките на която се провежда и кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти”.  Това е чудесен повод за въвеждане и/или отчитане ефекта на вече въведени иновативни практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и промоция на здраве за всички възрасти, за постигане и поддържане на работоспособност, ефективност и удовлетвореност във всяка възраст. Прилагаме два линка към страниците на EU-OSHA.
https://healthy-workplaces.eu/bg
https://osha.europa.eu/bg/highlights/european-week-2017-perfect-time-promote-safer-and-healthier-workplaces-all-ages?pk_campaign=OSHmail%2010%202017


» Новини от EUPHA

Мрежата на EUPHA
Андора се присъединява към мрежата на EUPHA, с представител д-р Josep Romagosa Massana. Това разширява мрежата на организацията:
• 78 членове от 46 държави:
• 39 национални асоциации за обществено здраве
• 20 институционални членове
• 7 отделни членове
• 1 световен елемент
• 11 партньора

Предстоящи събития

Европейска конференция по обществено здравеопазване

10-та Европейска конференция по обществено здравеопазване: “Поддържане на устойчиви и здрави общности”, Стокхолм, 1 – 4 ноември 2017 г.
Стокхолм 2017: Всеки ще бъде там
РЕГИСТРАЦИЯ
Близо 1400 колеги вече са се регистрирали за конференцията в Стокхолм 2017.

https://ephconference.eu/registration-2017—register-314

Актуализиране на членовете на EUPHA

Годишна конференция по обществено здраве – Швейцария:

“Personalisierte Gesundheit aus Public Health-Perspektive” (персонализирано здраве от гледна точка на общественото здравеопазване) се организира на 22-23 ноември 2017 г. Ще има симултанен превод (френски, немски, английски). Повече информация: https://sph17.organizers-congress.org/

Френското общество на общественото здравеопазване организира конференция:

Амиен, от 4 до 6 октомври 2017 г.
Тази конференция се организира съвместно с Асоциацията на епидемиолозите на френски език, с основна тема: “Наука и здравни практици: Актуализиране на знания и практики”.
Пълната програма и допълнителна информация за конференцията можете да намерите на нашия уебсайт: http://urlz.fr/5CCC.

Интересни новини

Преди наводнението: Какво е необходимо за да сме подготвени?
Необходими са по-целенасочени усилия както от обществения, така и от частния застрахователен сектор, за да се насърчат хората да предприемат действия за намаляване на риска от наводнения, според ново проучване на три европейски държави. HTTPS: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821094257.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fscience_society%2Fpublic_health+%28Public+Health+News+–+Scien

Непоносимостта към хората с наднормено тегло и обезитет  започва по-рано и има сериозни измерения
Много стройна приятелка неотдавна ми призна, че тя “не може да издържи да бъде около дебели  хора”.  Реакцията й е почти висцерална и я подтиква да избягва социални и професионални контакти с хора, които са със сериозно наднормено тегло. Макар че не може да установи причината за чувствата си, тя каза, че те се възвръщат при спомена за случилото се. И тя едва ли е сама. Преди няколко десетилетия изследователите установиха, че пристрастността, основана на теглото, която често е придружена с явна дискриминация и тормоз, може да се прояви в детството, понякога още на 3-годишна възраст. Предчувствието може да не е очевидно за тези, които ги държат, въпреки  силното влияние върху поведението. https://www.nytimes.com/2017/08/21/well/live/fat-bias-starts-early-and-takes-a-serious-toll.html?src=twr

Изследвания в областта на социалното правосъдие

Покана за доклади относно правосъдието и здравеопазването. Краен срок за представяне на доклади (въз основа на приетите резюмета): 30 юни 2018 г.
Специалният брой се очаква да се появи през 2019 г.
Изследването “Социално правосъдие” планира да се появи през 2019 г. в “Правосъдие и здраве”. Този въпрос ще бъде ориентиран в много дисциплини и ще бъде отворен за принос от психологията, социологията, икономиката, философията, епидемиологията, общественото здраве, администрация и т.н., докато изследването допринася за теоретичното и / или емпиричното състояние на науката.
Гост редактори са Юкико Асада и Ерик Шоккарт.
Редакторите ще обсъдят приноса, в следния контекст:
1. Определяне на приоритет: как да се реши справедливо кои лечения трябва да бъдат включени в застрахователния пакет – или представени в обществената система?
2. Неравенство и равенство в здравните резултати
3. Неравнопоставеност в достъпа до системата на здравеопазването (напр. Кой плаща? Има ли равен достъп на основата на нужда?)
Към тези теми може да се подходи по различни начини:
– Концептуални въпроси за това как да се дефинира “справедливостта” в контекста по-горе.
– Емпирична работа за това какво хората мислят за справедливостта.
– Емпирична работа на действителните системи, т.е. колко равностойно е съществуващата ситуация.
Важно е авторите да се убедят в изясняването и дефинирането на всяка “концепция за справедливост”, която използват, независимо дали се съсредоточават или не върху равнопоставеност, или идеята за справедливост.
Важни дати
– 30 ноември 2017 г. – Краен срок за предложените резюмета от една страница трябва да бъдат изпратени по електронна поща на Yukiko.Asada@Dal.Ca и erik.schokkaert@kuleuven.be
– 31 декември 2017 г. – Авторите ще бъдат уведомени за приемането на предложението им
– 23 юни 2018 г. – Краен срок за представяне на доклади (въз основа на приетите резюмета)
Всички изявления ще преминат през обичайния процес на рецензиране от страна на SJR. При условие, че предложението е прието, пълните доклади трябва да се подават чрез онлайн системата, като се уточнява, че подаването е за специалния брой на тема “Правосъдие и здраве”. Инструкции за авторите са на разположение на www.springer.com/11211

Предстоящи курсове и конференции

4 октомври 2017 – 6 октомври 2017 г. / Бад Хофгащайн, Австрия, Европейски здравен форум Gastein – здраве в цялата политика – по-добро бъдеще за Европа, https://www.ehfg.org/fileadmin/downloads/03-conference/2017/ehfg2017_1pa.pdf
11-та международна конференция по проектиране и проектиране на обществени пространства
6 октомври 2017 / Казан, Русия КАЗАН ЕКСПО ООД
Вторият международен конгрес по спорове за първична и амбулаторна грижа (COPOC)
http://www.meskazan.ru/en/
6 октомври 2017 – 8 октомври 2017 г. / Загреб, Хърватска ComtecMed
Първа международна конференция по обществено здраве – от европейска до национална здравна политика, http://www.comtecmed.com/copoc/2017/
9 октомври 2017 – 10 октомври 2017 / София, Медицински университет – София, от Европейска към Национална здравна политика, http://foz.mu-sofia.bg/node/725

16 октомври 2017 – 20 октомври 2017 г.,  Рим, Италия, Международен курс: Въведение в епидемиологията, SItl и Университета Cattolica del Sacro Cuore, http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default_eng.aspx?Edizione=1&IdEvento=4351

16 октомври 2017 – 20 октомври 2017 / София, Медицински университет – София,
1-ва Международна седмица по случай 30-годишнината от “Еразъм”: Нов хоризонт в общественото здравеопазване и здравните услуги, http://staffmobility.eu/staffweek/1st-international-sofia-staff-week-30th
3-та конференция V4 относно общественото здраве, 19 октомври 2017 – 20 октомври 2017 / Прага, Чешка република, Чешко общество по социална медицина и здравеопазване
Клинични изследвания, conference2017.ipvz.cz, http://conference2017.ipvz.cz/
20 октомври 2017 – 6 юли 2020 г. / Линц и Уелс, Австрия Йоханес Кеплер Университет Линц (JKU
Разширено клинично проучване, http://www.jku.at/content/e213/e86/e15478/e2976?showlang=de
20 октомври 2017 – 12 октомври 2019 / Линц и Уелс, Австрия Йоханес Кеплер Университет Линц (ЖКК), http://www.jku.at/content/e213/e86/e15478/e3042?showlang=de
23 октомври 2017 – 25 октомври 2017 г. / Амстердам, Холандия Храна за здравословно остаряване, 2-ра международна конференция: Храни за здравословно остаряване – ползи отвъд основното хранене, https://www.food4healthyageing.org/
23 октомври 2017 – 25 октомври 2017 / Париж, Франция OCM за серия конференции по епидемиология, 6-та международна конференция по епидемиология и обществено здраве, https://epidemiology.conferenceseries.com/
25 октомври 2017 – 28 октомври 2017 / Таормина, Италия Фондация “Гибе”, 8-та международна конференция за учители и разработчици на EBHC, http://www.ebhcconference.org/?goal=0_45c65577a3-800a749515-87653001

6 ноември 2017 – 8 ноември 2017 г. / Стокхолм, Швеция,  Европейска научна конференция по приложена епидемиология на инфекциозната болест (ESCAIDE), Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), http://www.escaide.eu/en
9 ноември 2017 – 11 ноември 2017 г. / Валенсия, Испания, Трети световен конгрес по сестрински грижи и здравеопазване “(сестринство и здравеопазване)
Научна федерация, издател на списанието за медицински сестри и здравеопазване, http://scientificfederation.com/nursing-2017/
9 ноември 2017 – 11 ноември 2017 г. / Амстердам, Холандия, Остра респираторна пандемия: как да планирате и управлявате
Трети световен конгрес по обществено здраве, епидемиология и хранене, https://www.ersnet.org/professional-development/courses
13 ноември 2017 – 14 ноември 2017 / Осака, Япония Конгрес на общественото здраве 2017
Трети световен конгрес по обществено здраве, хранене и епидемиология: Укрепване на здравните системи и насърчаване на осведомеността , https://publichealth.conferenceseries.com/

Истанбулското здравно изложение – 5-ти панаир на медицинското оборудване, интегрирано здравеопазване, 29 ноември 2017 – 2 декември 2017 / Истанбул, Турция Организатор: Истанбул Здравно изложение, https://cnrexpo.com/
4 декември 2017 – 8 декември 2017 / Абу Даби Организатор: Международна федерация по диабет , Заглавие: Формирайте бъдещето на диабета: конгрес на IDF 2017, http://www.idf.org/our-activities/congress.html
19 март 2018 – 21 март 2018 / Бангор, Великобритания, Заглавие: Икономика на здравеопазването за обществено здраве и изследвания Организатор: Университет Бангор,
http://cheme.bangor.ac.uk/health-economics-course-16.php.enhttp:/cheme.bangor.ac.uk/health-economics-course-16.php.cy
17 май 2018 – 19 май 2018 г. / Единбург, Шотландия, Първи световен конгрес по миграция, етническа принадлежност, раса и здраве – разнообразие и здраве, http://www.merhcongress.com/
6 – 8 юни 2018 / Болоня, Италия, Заглавие: 26-та международна конференция за здравеопазване и насърчаване на болниците, Организатор: италианската регионална мрежа HPH Емилия-Романя съвместно със СЗО, Център за насърчаване на здравето в болниците и здравеопазването в Gesundheit Osterreich GmbH (Австрийски институт за обществено здравеопазване), https://www.hphconferences.org/bologna2018

Интересни публикации

Защо възрастните работници работят извън пенсионната възраст: качествено проучване
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4675-z

Работата, като причина за живот, в следпенсионна възраст…
Новият доклад, публикуван от Парламентарната група за изкуства, здраве и благополучие във Великобритания, която разглежда ролята на изкуствата в общественото здраве, е достъпна, заедно с подкрепящи материали. Креативно здраве: Изкуствата за здраве и благополучие, http://www.artshealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/
Професионални класови разлики при специфично диагностично отсъствие от болест: регистърно проучване сред финландското население, 2005-2014
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4674-0
Пропуснати възможности при оценката на интервенциите в областта на общественото здравеопазване: казус от програмите за физическа активност
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4683-z

Новини от Европейската комисия
Проучване на дейности и политики в областта на психичното здраве
Европейският компас приканва заинтересованите страни в областта на психичното здраве да вземат участие в третото проучване на дейностите и политиките в областта на психичното здраве. Акцентът е върху предоставянето на услуги, основани на общността, и психично здраве във всички политики. Краен срок за участие: 10 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите,  https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1339129andSID=918b2fb0-45b7-4af6-b09d-624f32daa26danddy=1957710205
Съвместно изследване за потреблението на антимикробни средства и резистентност  (JIACRA)
Европейският орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията издадоха съвместен доклад, представящ нови данни за консумацията на антибиотици и устойчивостта към тях. Докладът отразява подобреното наблюдение в цяла Европа.
Повече информация можете да намерите https://ec.europa.eu/digital-single-market/newsroom
Безопасност в медицината: Новият ангажимент позволява на ЕС и САЩ да споделят пълните доклади за инспекциите на лекарства
Този месец Европейската комисия, Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) подписаха нов ангажимент за поверителност, свързан с безопасността на лекарствата. Ангажиментът позволява на регулаторните органи на ЕС и САЩ да споделят неповерителна и търговска поверителна информация, включително пълни доклади за инспекции на лекарства, които потенциално подобряват безопасността на пациентите и от двете страни на Атлантическия океан.
За повече информация, https://ec.europa.eu/health/human-use/quality_en#euus
Споделете вашите мнения – обществени консултации относно здравето и грижите в единния цифров пазар
Как Европа трябва да насърчава цифровите иновации в здравеопазването и грижите, и ползите за гражданите и здравните системи? Приносът от проучването ще се превърне в част от политиката и ще бъде приет до края на 2017 г.
Повече информация можете да намерите, https://ec.europa.eu/digital-single-market/newsroom

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

Eurosurveillance, том 22, брой 33, 17 август 2017 г. В този брой: Колистинова резистентност, кодирана с плазмид
От над 4000 случая на морбили в Италия през 2017 г., като  повече от 270 са били при здравни работници. Две статии в този брой описват разпространението на морбили в нозокомиални условия.
БЪРЗО СЪОБЩЕНИЕ
Клъстер от морбили, свързан с внос, Финландия, 2017 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22857
Продължаваща голяма епидемия от морбили с нозокомиална трансмисия в Милано, северна Италия, март-август 2017 г.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22858
Нозокомиална епидемия от морбили в Италия, февруари-април 2017 г. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22859
ДОКЛАД ЗА НАДЗОР
Внос на коронавирус от респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV) от Оман до Тайланд, юни 2015 г.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22860

ДОКЛАД ОТ НАДЗОР И ОТКРИВАНЕ

Рядък подтип на ботулинов невротоксин в случай на хранителен ботулизъм в Словакия Повтаряне на ботулинов невротоксин подтип А3, предизвикващ хранителен ботулизъм, Словакия, 2015 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22853
Циклоспориаза при пътници, които се връщат в Обединеното кралство от Мексико през лятото на 2017: уроци от близкото минало за информираност в бъдеще
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22854

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТАТИИ
Подобряване на регионалното наблюдение на грипа чрез комбинация от автоматизирани методи за откриване на огнища: сезон 2015/16 във Франция
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22855
Доказателство за по-рентабилни възможности за наблюдение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE) и скрейпи във Великобритания
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22856
Eurosurveillance, том 22, брой 31,03 август 2017 В този брой: Колистинова резистентност, кодирана в плазмид
Статиите в този брой описват появата на mcr-3 и откриването на mcr-4 в Европа и обобщават епидемиологията на производителите на ESBL и carbapenemase в Италия,
Плазмид-кодирана колистинова резистентност: mcr-one, two, three и преброяване http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22850

БЪРЗО СЪОБЩЕНИЕ
Нов вариант mcr-3, кодиращ колистинова резистентност, в ST131 Escherichia coli изолат от кръвна захар, Дания, 2014 г.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22846
Ген с резистентност към пластид на колистин mcr-3 в изолати на Salmonella от човешки инфекции, Дания, 2009-17
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22848
Съвместно разпространение на гените за устойчивост на колистин mcr-1 и mcr-3 сред резистентните на много видове лекарства Escherichia coli, изолирани от говеда, Испания, септември 2015 г. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22849
Нов плазмид-медииран ген gcr-4 за резистентност към колистин в Salmonella и Escherichia coli, Италия 2013 г., Испания и Белгия, 2015-2016
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22851

ДОКЛАД ЗА НАДЗОР
Развиваща се епидемиология на бета-лактамазната резистентност в Enterobacteriaceae от италианското национално наблюдение, октомври 2013 г .: Разпространение на KPC-карбапенемазата сред амбулаторни пациенти http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22847

Новини от СЗО

Национален мониторинг за неравенството в здравеопазването: ръководство на
Световна здравна организация, стъпка по стъпка ISBN 978-92-4-151218-3 Публикувано онлайн: юли 2017, Научете повече за ръководството и достъп до пълния текст – http://equity.bvsalud.org/2017/07/29/national-health-inequality-monitoring-a-step-by-step-manual/

Акценти от бюлетина на здравните системи, Август 2017 г.

Държавите-членки се събират, за да планират десетата годишнина от Хартата в Талин
28-07-2017,

Основна група държави-членки се свика на странично събитие на 26 май 2017 г. по време на Седемдесетата световна асамблея по въпросите на здравеопазването, за да обсъди подготовката за техническа среща на високо равнище през 2018 г., която ще отбележи десетата годишнина от Хартата от Талин. На събитието държавите-членки постигнаха съгласие по предложените теми на конференцията, които ще се съсредоточат върху “Системите на здравеопазването за просперитет и солидарност: да не изоставяме никого”.

Новият доклад на СЗО / Европа хвърля светлина върху консумацията на антибиотици в страните от Източна Европа и Централна Азия
05.01.2017,
Новият доклад на СЗО / Европа съпоставя и преглежда данните от наблюдението за консумацията на антимикробни лекарства в 11 страни извън Европейския съюз и Косово * от 2011-2014 г., събрани чрез мрежата на СЗО за антимикробна лекарствена консумация (AMC). Докладът посочва, че потреблението в изследваните държави е много различно. Заключава се, че регистрираните вариации не могат да се обяснят само със здравните проблеми на населението и призовава за по-нататъшно разследване.

Семинарът укрепва ръководството за осъществяване на реформи в областта на общественото здравеопазване в Украйна
13-06-2017

Високопоставен персонал от Център за обществено здраве и Министерство на здравеопазването на Украйна се включи в семинар, организиран в Киев, на 20-21 април, за да укрепи лидерството за продължаващите мащабни реформи в областта на общественото здравеопазване в страната.

Експертното заседание полага основите на разширените действия за укрепване на обществените здравни услуги в Европа
15-02-2017
СЗО / Европа обедини усилията си с държавите-шампиони и организациите от международната общност за обществено здравеопазване, за да направи първата стъпка в изграждането на коалиция от партньори, за да разработи и приложи съвместна програма за действие за укрепване на общественото здравеопазване.


» Интервю на Проф. Каролина Любомирова, дм за clinica.bg  (към интервюто)

НОУ-ХАУ

По-добрите условия на труд не искат значими инвестиции

Проф. Каролина Любомирова,Ръководител на секция „Токсикология” към катедра „Трудова медицина”

Трудовата медицина е една от най-важните превантивни специалности. Грижата за здравето и предпазването от професионални и свързани с труда заболявания може да намали броя на хората, страдащи от хронични и тежки диагнози. И съответно – разходите в системите на здравеопазването и социалното осигуряване. Ако преди е преобладавал физическият труд и рисковете са били свързани повече с механични травми или пък увреждания в резултат на високи концентрации на прах или химични вещества, днес, до голяма голяма степен, на повечето работни места тези фактори са овладени на приемливо ниво. Но с автоматизацията навлизат нови заплахи, свързани с нервно-психичното напрежение. Затова акцент в днешно време в повечето професии имат физиологичните проблеми, обусловени от недобра eргономия на работното място, прекалено голям обем дейности, които трябва да се извършат, както и информация, която да се преработи. Съответно целта е да се намали свързаното с това напрежение, което може да доведе до стрес и редица други неблагоприятни за здравето последици. Затова в последните 10 години в нашата катедра „Трудова медицина” проучваме условията на труд в различните икономически отрасли, включително такива, свързани с новите рискове. И на основата на резултатите разработваме програми за обучение, насочени и към служителите, и към работодателите. Освен това, 120 наши възпитаници вече са се дипломирали. И са готови да  разработват програми, с които да помагат на работодателите да се справят с тези нови рискове.

Колкото и да са малко регистрираните професионални заболявания, мнозинството от тях са свързани с опорно-двигателния апарат, както и със стреса при работа. Това се дължи на недобрите физиологични режими на труд и почивка и недобрата eргономия, създадена от работодателя. Невинаги подобряването на условията е свързано със значими инвестиции. Понякога подобряване на организацията или подреждане ергономично на работното място до голяма степен може да намали проблемите. Чрез подходящи специалисти, каквито подготвяме ние, и които да консултират работодателите, бихме могли да намалим свързаните с труда заболявания на опорно -двигателната, сърдечно-съдовата и  нервната система. Ако вече се е стигнало от графата „работещи” хората да преминат в графа „пациенти”, тогава специалистите по трудова медицина не са си свършили работата.


» Интервю на доц. Милена Янчева-Стойчева, дм за clinica.bg  (към интервюто)

Българите избират заплатата пред здравето
Борим се да открием каква е скритата професионална заболеваемост, обяснява доц. Милена Янчева-Стойчева
160 милиона души по света се поболяват от работа. А $3 трилиона годишно се губят заради трудови злополуки и професионални заболявания. Бърнаутът се превръща в епидемия. Но в същото време списъкът на професионалните заболявания се е стопил до 17 диагнози. Какъв е изходът от омагьосания кръг? Clinica.bg продължава серията интервюта с изследователите и преподаватели от катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София.

Доц. Янчева, увеличават ли се професионалните болести?– За съжаление, регистрацията на професионални болести в последните години намалява. Това не е, защото нацията е по-здрава или условията на труд се подобряват много, а поради проблеми със самото регистриране. Служителите се страхуват да иницират процеса за признаване на професионална болест – причината е, че се боят за своята работа. Обикновено го правят преди пенсиониране, когато смятат, че е по-подходящ момент. В България няма достатъчно работа и намирайки си място, хората предпочитат да се трудят в недобри условия и да получават заплата, отколкото да се грижат за здравето си. Ето защо, инициативата трябва да е в работодателите. Както за профилактични прегледи, така и за по-добри условия на труд, заедно със Службите на трудова медицина.  В България липсва контрол. Затова, чрез тези проучвания, които организира катедра „Трудова медицина”, очакваме да открием т.нар. скрита заболеваемост, да открием субективното усещане на работника, дали се той се чувства здравословно добре или зле.

Какво е решението тогава?

– Решението е организиране на по-добре действащи контролни органи, които да имат правата да сакционират съответно и работодателя, и работника, и Службата по трудова медицина. Нужни са повече проучвания, които изследват, както факторите на работната среда, така и диагностицирането на професионалните заболявания, както и обучения на лекарите по трудова медицина.

Защо е нужна единна информационна система в областта на трудовата медицина?

– Задължително е наличието на регистър, тъй като има огромно количество данни, които се събират и в Регионалните здравни инспекции (РЗИ), в службите по трудова медицина. Без систематизирането им не е възможна обработка. Няма как да стане обобщаването на данните и съответно – добрите анализи за състоянието, в което се намира професионалната заболеваемост.

Докъде сте стигнали с въвеждането?

– Направена е рамката и е готова програмата, по която ще бъдат въвеждани данните, като програмен продукт. Също имаме идеята за пускането им като пилотна фаза в отделни служби по трудова медицина – за въвеждане на информацията специално за временната неработоспособност и част от професионалните болести. За професионалните болести регистърът е организиран от много години. В него са въведени данни, като имаме такива от 1975 г. до 2008 г. В момента се допълват онези от НОИ, тъй като те са отговорната институция за въвеждането им. Ние ежегодно правим проучвания на факторите на работната среда, като включваме и анализираме и новите – обездвижване, компютри, породени от промените в трудовия процес.


» Интервю на доц. д-р Ружа Николова, дм за clinica.bg  (към интервюто)

ИНФАРКТ И СТЕРИЛИТЕТ НИ ЗАПЛАШВАТ ПРИ БЪРНАУТ

Синдромът на прегарянето се разглежда се като професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността и засяга физиологичните, емоционалните и поведенчески реакции. Възможно е да предизвика инфаркт, инсулт, язвена болест, колит, гастрит, затлъстяване (обезитас), астма, мигрена, депресия, стерилитет, а в крайните си форми и фази

да ни тласне към суицидни настроения и мисли

предупреждава специалистът по физиология доц. Ружа Николова.

Най-често засегнати са лекарите, полицаите, учителите, учените, социалните работници и журналистите. Но, за съжаление, в последните години прегарянето поразява все по-широк кръг работещи, признава доц. Николова. „Засягат се професионалисти, които ежедневно се сблъскват не само с проблемите и характеристиките на живота, но и с колизията със смъртта“, уточнява специалистът. И дава пример с общопрактикуващите лекари у нас – според проучване, 70 на сто тях страдат от професионално прегаряне.

Кои са характеристиките на синдрома? Хронична умора, чувство за безнадеждност и безпомощност, развитие на отрицателно възприятие и отношение към работата и живота, продиктувани особено много от професионалната и житейска природа на стресорите, посочва доц. Николова.

Симптомите са три и се разгръщат поетапно

уточнява специалистът. „Първият е емоционалното изтощение, което означава, че професионалистът е безразличен и е неспособен да разбере ситуацията“, обяснява доц. Николова. Вторият симптом  е  на т.нар. дехуманизация – служителите стават цинични и арогантни, мислят че хората заслужават нещастието си, не се интересуват от работата си, а по-късно това отношение се пренася и в личния им живот. Третият симптом се характеризира с намалени постижения. „Отличава се с това, че човек ходи без желание на работа, няма енергия и не желае да надрастне себе си“, обяснява доц. Николова. И уточнява, че при всеки синдромът се разгръща с различна скорост и психо-физиологични измерения.

Какви мерки трябва да се вземат, ако се стигне до прегаряне? „Като противодействие на бърнаута се препоръчва развиване на интереси извън работното място – като социален колегиален и приятелски диалог, повишение и засилване на двигателната физическа активност, тренираност, психологични консултации и осъществяване на ротация при работа – от тежка към по-лека сфера“, изтъква доц. Николова. „Да напуснеш работа не е решение и не е изход“, допълва специалистът. По-доброто „лекарство“ е ротацията на професионалните задачи в службата. „Това означава, че ако работещите са били изложени на много тежко психично и емоционално натоварване и са развили синдрома на професионално изчерпване, е необходимо

да преминат към не толкова изтощителни задачи

След това пак трябва да се извърши ротация – като могат отново да се насочат към  другата категория натоварване. Важно е да се редуват степените на натоварване“, разяснява доц. Николова. „В трудово-медицинско отношение ротацията е изключително ценен професионален процес, тъй като осигурява всеобхватно развитие на личността, т.е. при нея индивидът се запознава с цялата гама от методи и характеристики на работата, а не се занимава само едностранно с нея“, допълва специалистът от МУ-София. Много ефективни са и т.нар. буферни фактори. Например – подкрепа от прекия ръководител, семейството, колегите. „Общуването с тях и подкрепата им може да неутрализира и елиминира въздействието на стреса“, подчертава доц. Николова.

Консултацията с психолог или лекар-специалист също е препоръчителна

– в случай, че прегарянето е „отключило“ опасни диагнози като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдово заболяване, язва или друга проблематика, допълва специалистът.

„Не е изненада, че обикновено отнема дълго време – често години, за да се възстановим от такива нарушения, дори и с правилната терапия лечение“, обяснява доц. Николова. Самолечението при бърнаут и сходни условия също може да бъде успешно, ако дава възможност на пациента да се възстанови и да се върне на работа, допълва тя. „Въпреки това, веднага след възстановяване, изглежда, че има трайни последици от гледна точка на повишената чувствителност към стреса. След завръщане на работа, хората трябва да бъдат особено внимателни,

да не бъдат изложени на силно напрежение

и да са уверени, че разполагат с достатъчно време за почивка, възстановяване, рехабилитация и релаксиращи активности, включително редовни физически упражнения“, разяснява доц. Николова. Трябва да се внимава, тъй като нерядко се случва, след завръщането си, ако отново са под стрес, хората бързо отново да попаднат в „капана“ на бърнаута, признава специалистът.


» Признание за ФОЗ от БЛС

На 21-22 април в Несебър се състоя Третата научно-практическа конференция на Български лекарски съюз на тема: “Здравеопазването – настояще и бъдеще. Новости в профилактиката, ранна диагностика и лечение в медицината”. На значимия научен форум присъстваха 250 представители на медицинската общност от цялата страна.

По време на авторитетното събитие с Грамота за активен принос към продължаващото медицинско обучение и дейно участие в организацията и подготовката на научно-практическите конференции на БЛС, както и с почетен знак на БЛС бяха наградени Деканът на Факултета по обществено здраве при МУ-София проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, проф. д-р Невена Цачева, дмн (Ръководител Катедра по трудова медицина, ФОЗ, МУ-София) и доц. д-р Жени Стайкова, дм (Катедра по превантивна медицина, ФОЗ, МУ-София). Поздравления на отличените!


» Интервю на проф. д-р Невена Цачева, дмн за  clinica.bg  (към интервюто)

Работата с компютъра ни вкарва в „Матрицата”
Огромна част от живота на всеки човек преминава в работа, опасна ли е тя за здравето, кои професии поставят най-големите предизвикателства пред хората, как се променят трудовите рискове, спазва ли се законодателството в тази сфера, попитахме проф. Невена Цачева. Тя е създател и ръководител на Катедрата по „Трудова медицина”, както и зам. декан по научната дейност във Факултета по обществено здраве на МУ-София. Тя е създател и ръководител на Катедрата по „Трудова медицина”, както и зам. декан по научната дейност във Факултета по обществено здраве на МУ-София.

– Проф. Цачева, какво представлява трудовата медицина?

– Трудовата медицина е профилактична медицинска специалност, неотменна част от общественото здраве. Тя има няколко основни функции – обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и на кадри от практиката по въпросите на оценка на риска на работното място, динамично наблюдение на състоянието на работещите при конкретни условия на труд, включително и провеждането на профилактични прегледи. Научно-изследователска, консултативно-методична и общественополезна дейност са другите наши отговорности. Заради предизвикателствата, които стоят пред нас наскоро със съдействието на БЛС създадохме Национален експертен специализиран лекарски борд по трудова медицина. В него членуват представители на Българското академично дружество по трудова медицина, както и специалисти по трудова медицина от Сдружение по трудова медицина и от регионалните лекарски колегии.

– Какви са предизвикателствата, с които ще се занимава този Борд?

– От една страна това са дейностите и проблемите на службите по трудова медицина (СТМ), защото сега те са твърде несистемни, а е нужно да се осъществи връзка чрез Единна информационната интегрална система, която като методология и софтуер сме разработили във ФОЗ и катедрата, и която до даден етап бе одобрена от МЗ. Тя дава възможност за обобщени анализи на здравното състояние на работещите, на фирмено, регионално и национално ниво по единни, информативни показатели за професионалното здраве и чрез работещо – единно здравно интегрално досие, което всички служби по трудова медицина попълват от години за всеки работещ. За да се приложи тази система обаче, са нужни организационни и координационни усилия, които вече сме инициирали.

Друго предизвикателство е обучението, което може да се усъвършенства, както в Университетите за придобиване на “Бакалавър” и “Магистър” по “Трудова медицина и работоспособност”, така и специализациите на лекарите и докторанти. Образоването трябва да продължи и на фирмено ниво от СТМ и учебните центрове.

На трето място това са връзките на национално и международно ниво – вече трета година консултираме отдела по трудово – медицинско законодателство „LEGOSH” при МОТ, работим съвместно още с НОИ за консолидирани данни и обща методология за проучване на професионалните болести с Евростат, ЕК.

– Какви са проблемите при работата на фирмите за трудова медицина?

– Нашето впечатление е, че службите по трудова медицина работят по различни методики, главно при някои работодатели не спазват основни насоки в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и редица наредби. Целият нормативен пакет на трудовата медицина е около 700 документа. Едно от предизвикателствата на Борда e изработването на механизми за спазването на тази нормативна база, нейното актуализиране и намаляване на противоречията между самите нормативни документи.

– Колко са фирмите за трудова медицина у нас, достатъчни ли са?

– Някъде около 600 са фирмите, които оперират, ако се съотнесат към осигуреното работещо населениe, което е около 2.5 милиона, се получава, разбира се чисто механично около 4000 работещи за обслужване от една СТМ, което според мен не е оптималното решение. Законодателството позволява не на териториален, а на свободен принцип да се обслужва работещото население, често е формално и това разбира се не е добре за професионалното здраве на хората и за изграждане на така необходимите профилактични програми специално за работещите при конкретните условия на труд.

– Кои са най-високо рисковите професии?

– От сферата на икономическите дейности за добив и преработка на различни суровини и материали като миньори, металурзи, енергетици, от системата на производствените предприятия- шивашка, хранително – вкусова и др, от услугите – здравеопазването, образование, някои административни дейности. Наскоро завършихме проект за проучване мнението на около 6000 работещи от различни сфери на дейност по въпросник на Евростат за проучване на работната сила и се оказа, че голяма част от тях имат редица здравни проблеми, реализират трудови злополуки и имат субективни оплаквания, които са в основата на редица заболявания включително т.нар професионално прегаряне. Във всяка една професия рисковете са различни. Например в средното образование това са стресът, психологическия тормоз, микроклимата, шума, променената изцяло информационна среда, в която ученикът може да види всичко, което му говори учителя в интернет. Не мога да кажа, че има малко на брой рискови работни места. Проблемът е, че при оценка на риска от съответната служба по трудова медицина рядко се дава реалната стойност и ниво на риска, тъй като на работодателя това няма да му се хареса. Често давам примери на нашите студенти, че само като стигнат до Съда по повод трудова злополуки или професионално заболяване тогава собствениците обръща донякъде по-сериозно внимание на работата на СТМ.

– Навлизането на интернет и новите информационни технологии как ни се отразяват?

– Това е така наречената епидемия на новите рискове. Новите информационни технологии и помагат, но и натоварват. Навлизането в тази среда води до контакт, от който човек не може да излезе, променят се и взаимоотношенията с другите колеги – на съседното бюро той му пише вместо да разговаря и т.н.

– Как седят нещата с навлизането на новите технологии при професиите с тежък труд у нас?

– България е една от страните, която по много показатели е сочена на последно място – характеризира се с тежък физически труд, малка автоматизация, почти недостатъчна компютаризация в редица професии. Можем да кажем, че сме на опашката по въвеждане на нови технологии във физически натоварващите професии. Изследвахме субективните оплаквания на минъори от големите открити рудници в Маришкия минен басейн и се оказа, че имат редица оплаквания, сходни с новите стресове като пътуване до и от месторабота, липса на места за почивки и хранене, сменния режим и извънредния труд и много други.

– Ще се направят ли промени в изискванията за здравословни и безопасни условия на труд заради новата информационна среда?

– В момента разсъждаваме по тези въпроси. Информационната среда и характеристики трябва да са в полза на всеки вид труд. Възможно е учителят да започне да разказва урока чрез интернет и всеки ученик да го следи в таблета си например. За минъора да има модерно изградени и технологично обосновани мерки за намаляване на тежкото физическо пренапрежение и др.

– Кога условията на труд са били по-безопасни – през миналия век или сега?

– Преди години беше създаден Национален регистър за професионалната заболеваемост, по него можехме да съдим какво се случва, доколко се уврежда здравето на работещия от трудовия процес. Докато през 1986 г. професионалните болести бяха 1500, сега поради много недостатъци в системата на здравеопазване са само 17, това означава, че нямаме действаща система и няма как да сравним фактите. Защото условията на труд преди 30 години не са били по-рискови и увреждащи от настоящите.

– Кои са тези 17 болести, които все още се регистрират?

– Това са заболявания на мускулно-скелетната система и опорно-двигателния апарат, професионални болести нa слуха и няколко професиаонлни отравяния. С въвеждането на информационната система, която предлагаме, този проблeм ще се реши и ще се вдигне завесата върху скритата заболеваемост, защото сме твърдо убедени, че тя съществува. Заболеваемостта, която се базира на болничните листове е много висока и колкото и да елиминираме фалшивите болнични листове, взети по всякакъв друг повод, остава групата нa често и дълго боледуващи хора, които са хронично болни и чиято възрастова група все по-често отива към средната и младата възраст на осигурените работещи.

– Какви са диагнозите, от които страдат?

– Диабет и други социално значими заболявания като туберкулозата при работещите в сферата на здравеопазването. Вещо лице съм в съда и имаше една санитарка с няколко форми на професионална болест – белодробна туберкулоза и епиконделит от непрекъсната и натоварваща работа. Често срещана е исхемичната болест на сърцето, главно на база хипертонията, също така онкологичните заболявания са една голяма и много проблемна група при работещите в нашата страна.

– Кои са професиите, където най-често се срещат?

– Заради липсата на точен регистър, не мога да кажа точно, нашите наблюдения показват, че това са сферите, където има голям стрес и дистрес – лекари, учители. Промените в социално икономическия статус също влияят, както и текучеството на кадри.

– Тези тенденции само за България ли са характерни и как седим ние на фона на другите европейски държави?

– Характерни са за всички страни, а ние за съжаление сме на опашката. Не беше така преди когато здравните грижи за работещото население имаха регулярен и системен характер. Сега това може да се получи чрез единната информационна система.

– Чие е отговорността за липсата на грижи към здравето на работниците?

– На държавата в лицето на МЗ и МТСП. Учим студентите, че държавата има приоритет по опазване и укрепване здравето на работещите хора. Засега нещата са поставени в едно “охладено състояние”, надяваме се да има решение, още повече че Трудовата медицина на ФОЗ е готова – имаме вече над 120 завършили магистри по Трудова медицина и работоспособност, които имат знанията като експерти за решаване на повдигнатите проблеми. Това засяга и медицинската експертиза на работоспособността. Някои са се вторачили в големия брой експертни решения, но това не решава проблема – нека има ревизия, но и да се отчита при какви условия са се трудили хората, защото професионалният живот оказва силно своето влияние. Трябва в комисиите да се засили присъствието на лекарите по трудова медицина, сега ги има само в няколко от около 20 ТЕЛК-а в страната.

– Какво е влиянието на професията върху здравето ни?

– Има сериозно отношение. Само си представите, че човек започва да работи на 25 години, до 65 са 40 години. Голяма част от хората мислят и разсъждават дори извън работно време какво се е случило през деня, така че професията има огромно значение за здравословното състояние на човек. Заради това на здравословните и безопасни условия на труд и на почивката в законодателството е отделено много място. Започва се от Конституцията чл. 48, ал.5 и се стига до редица Наредби и правилници.

– Защо въпреки това хората масово са „прегорели”?

– Факторите са много, не се спирам на безработицата, бедността, защото са по-общи категории. По норматив 10% от работния ден трябва да бъде предназначен за почивка или от 8-часов работен ден това са 48 минути. Като, ако работата е активна – почивката трябва да е пасивна и обратното. Но на колко места това се спазва, има ли места за почивки и хранене, а здравният статус се влияе и от липсата на тези почивки, стига се до умора и преумора и редица заболявания. Проблем има и с отпуските, извънредния труд, увеличеното или намаленото работно време.

– Кои са професиите с най-много хора с „бърнаут”?

– Проблемът става все по-голям, преди се посочваха лекарите и плахо учителите, а сега прегарянето обхваща много повече професии, но изменя и характера си. В IT-сектора например то е съвсем различно. Преди причините бяха физическата ангажираност и смесения труд, отговорностите , докато сега е задълбочеността в един умствен и информационен труд. Това прегаряне се среща при всички професии, които работят с компютър и става все по-масово, защото се съчетава и с активността пред монитора вкъщи. Този синдром се изразява в една пристрастеност и зависимост от информационната среда и виртуалната реалност- хората желаят да влизат все повече в нея и да останат там. Като че ли наистина влизаме в „Матрицата”. Това е особено характерно за младите работещи хора на 25-35 години. Но вече започва и обратната тенденция, хора от „Уолстрийт” се връщат към живота сред природата и започват да се занимават с фермерство, което в нашата страна от гледна точка на трудовата медицина е най-малко проучвано.


» На 12-14 октомрви 2016 година се проведе Втори Македонски конгрес по трудова медицина с международно участие. Мотото на конгреса беше „Да работим заедно за здравето на работещите“. Бяха представени актуалните новини и презентации на трудовата медицина в пленарни заседания, устни презентации, кръгли маси, форуми и постери. Катедрата по трудова медицина към МУ – София, ФОЗ, взе активно участие. Резюметата на представените презентации може да намерите ТУК


» На 13 октомври 2016 г., в гр. София  (хотел Балкан) се проведе ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” (за повече информация ТУК)


» КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА /EPICOH 2016 (25th Epidemiology on Occupational Health Conference)/. Информация за участието на Катедрата по трудова медицина при ФОЗ, МУ-София може да намерите ТУК

Skip to toolbar