Home » Контакти

Accordion

Контакти

Медицински Университет – София

Факултет по обществено здраве

Катедра Трудова медицина

ул. „Бяло море“ №8, ет. 4

1527 София

e-mail: badtm2014@abv.bg

Skip to toolbar