Home » Дискусионни рубрики

Accordion

Дискусионни рубрики

Здравейте скъпи колеги,

Ето че вече навлязохме с пълна сила в Новата 2017 Година, дори и по китайския календар.

Желаем на всички да е здрава, весела и успешна!  Да постигаме повече, отколкото сме искали и да намираме лесно пътя към целите си. Нека всички, които работим в сферата на здравето и безопасността да имаме светла година, резултат от системни и целенасочени усилия!

Екипът на Българско Академично Дружество по Трудова Медицина ви кани да споделите с нас и аудиторията на Дружеството най-съществените приоритети и инициативи във вашата практика, а също и проблеми, казуси и решенията им когато сте ги намерили, за да започнем новата ни дискусионна рубрика в сайта:

„Рубрика: Моите решения“.

Също така ще е добре да имаме идеи и инициативи по отношение на тазгодишния световен ден за безопасност и здраве при работа, който ще е под надслов „Оптимизиране на събирането и  използването на  БЗР данни“.

Очакваме вашите предложения!

 


ПОСТОЯННА рубрика НОВИНИ

Новините от OSHA (Европейската агенция по безопасност и здраве при работа) на български език:

https://osha.europa.eu/bg/entity-collection/oshmail_175?pk_campaign=OSHmail%2001%202017

 

Отзвук от EUPHA

Сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията

В първия брой на месечното издание на EUPHA (European Public Health Association) беше отразено подписването на дългосрочен договор за сътрудничество между EUPHA и ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) в Стокхолм. От страна на EUPHA в срещата участваха д-р Наташа Aзопарди Мускат, президент на EUPHA, проф. Мартин Маккий, EUPHA бивш президент, д-р Aура Тимен, председател на секцията на EUPHA за контрол на инфекциозните болести и д-р Dineke Zeegers Paget, изпълнителен директор на EUPHA, от страна на ECDC споразумението беше подписано от действащия директор Д-р Андреа Амон.

Приема на сол (NaCl)

 

Друго важно постижение е, че EUPHA е партньор в техническия доклад за препоръчителния прием на натрий.  Съвместно със Световната федерация на сърцето и на Европейското дружество по хипертония беше установена новата препоръка за всекидневен прием на сол – под 5 грама дневно, въпреки че реални резултати се постигат при много по-ниска доза – под 1,5 грама дневно е отчетено, че подобно понижение не е постижимо, особено в страните със средни и ниски доходи.

 

10-тата Европейска конференция по обществено здраве: “Поддържане на устойчиви и здрави общности”, Stockholmsmässan, Стокхолм :  1 – 4 ноември, 2017, “Всеки ще е там”

Откри се днес портала за подаване на абстракти за желаещите да се включат в 10-тата Европейска конференция по обществено здраве: “Поддържане на устойчиви и здрави общности”, Stockholmsmässan, Стокхолм :  1 – 4 ноември, 2017, “Всеки ще е там”.  За първи път се въвежда инициативата за ментор, който дава обратна връзка за стойността и проблемите на подадените от по-млади и неопитни участници абстракти.

https://ephconference.eu/

 

EuroHealthNet призовава за включване на  подобряването на психическото благосъстояние в новите планове за  здраве и безопасност на ЕС
Европейската комисия обяви плана за действие за подобряване на правилата относно здравето и безопасността на хората по време на работа на ЕС. Той има за цел по-добра защита на работниците срещу рак, свързан с работата, както и да помогне на предприятията да се съобразят с действащата законодателна рамка, с насоченост към резултати.

EuroHealthNet  също така счита, че да трябва да се включват мерки за  физическо и психическо здраве на работещите, като част от общите за професионално здравеопазване и безопасност.

ЕК посочва, че “от 2008 г., броят на работниците, които са починали при трудови злополуки е намалял с почти една четвърт, а дела на работниците от ЕС, съобщаващи за поне един здравословен проблем, причинен или влошен от работата е намалял с близо 10%. Въпреки това, все още има предизвикателства: смята се, че около 160 000 европейци умират от болести, свързани с работата им всяка година “.
Тези свързани с работата заболявания, травми или други дългосрочни здравословни увреждания не произтичат единствено от физическите условия. Те също са причинени от професионални въздействие върху психичното здраве и благоденствие. Освен това, действителните цифри могат да бъдат по-високи, ако пълните последици от стрес и психически увреждания, се вземат предвид.

Работа при определени стресови условия на труд, като например такива с високи изисквания и нисък контрол, работно пренапрежение или шум, с дисбаланс между усилия и награди са с повишен риск от влошаване на здравето, с развитие на исхемична болест на сърцето, като форма на сърдечно-съдово заболяване. 6-тото Европейско проучване на  условията на труд показа, че и двата фактора – добра физическа и социална среда са свързани с по-малко общи отсъствия от работа. Нещо повече, по-малкото презениизъм (работещ, когато е болен, или не е в кондиция) е свързан с по-добро качество на работата. Насърчаване на психичното здраве сред служителите, идентифициране и оказването на помощ на засегнатите, и подкрепа на тези, които имат нужда от почивка преди да се върнат на работа са се оказали икономически ефективни и полезни за бизнеса. Цената на пренебрегване на психическия стрес по време на работа е твърде висока, за да се игнорира. Промоцията на здравето на работното място, и по-специално, защитата на психичното здраве, се превърна в ключов проблем на пазара на труда днес. Остава предизвикателство за Европейската комисия да се справи с тези фактори, да помисли как променящото се естество на работата влияе на здравето и благосъстоянието, както и на производителността и икономическия растеж.

 

Упражненията през уикенда имат значителни ползи за здравето

Изпълнението на препоръчваната седмична тренировка от 150 минути в един или два уикенда е достатъчно, за да допринесе за намаляване на риска от ранна смърт с 1/3.
http://www.bbc.com/news/health-38560616

 

Благоприятни резултати от забраната за тютюнопушене
По-малко деца са посетили спешните кабинети  за астма след забраната за тютюнопушене, отчетено е намаление със 17%, според ново изследване.

HTTPS: //www.sciencedaily.com/releases/20 …

 

Текущите мерки за намаляване приема на алкохол не защитават младежите ефективно
Текущите мерки за намаляване приема на алкохол не защитават младежите ефективно, предупреждават експерти на общественото здраве. Това е основно поради широката реклама на алкохол, предупреждават експертите, добавяйки, че сегашните механизми за контрол върху този пазар изглеждат неефективни при блокиране на връзката между експозицията на младежта и последващата употреба на алкохол.

 

Бързата информация за инфекциозните огнища е ключова

Споделянето на информация за борба с инфекциозни огнища е ключово за да се предпазят хората от потенциално смъртоносни епидемии от инфекциозни болести. Много е важно учени и правителства бързо да споделят информация за патогените, които ги причиняват. Предложени са подходи за стимулиране на обмена на такъв род информация, въпреки множеството съществуващи пречки.

Skip to toolbar