Home » Галерия

Accordion

Галерия

Фотогалерия: Световен ден за безопасност и здраве при работа. Даряване и засаждане на дръвче като възпоменание за загиналите работници в трудови злополуки – 2017 година (фотогалерия 4)

Фотогалерия: Симпозиум “ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА” (фотогалерия 3)

Фотогалерия: Световен ден за безопасност и здраве при работа. Даряване и засаждане на дръвче като възпоменание за загиналите работници в трудови злополуки – 2016 година (фотогалерия 2)

Фотогалерия: ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА (фотогалерия 1)

Skip to toolbar