Българско академично дружество по трудова медицина

Logo_jpeg

 

Българското академично дружество по трудова медицина организира симпозиум на тема:

ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА“.

Поканата и предварителната тематична структура може да изтеглите от ТУК

Информация за Програмата

Информация за Лекторите

Имате възможност on-line да проследите отразяването на събитието на платформата на Semi.bg в реално време след регистрация.

Решенията на Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина в резултат на направените предложения от симпозиума, са обобщени под формата на ДЕКЛАРАЦИЯ